+420 601 260 260     jan.zdrazil@znalecka-cinnost.cz

Stránky v rekonstrukci (Forenzní služby)

Mizí z podniku Vaše peníze? Váš majetek? Zdá se, že podnik nedosahuje očekávaných hospodářských výsledků? Nezávisle a efektivně vyšetřuji podvody, zkreslování údajů o stavu hospodaření a další neetické, nemorální a nezřídka nelegální jednání. Poskytuji forenzní analýzy hospodaření, procesů, vztahů, plnění reorganizačního plánu apod.

Zajímá mě víc

Stránky v rekonstrukci (Znalecká činnost)

Jsem znalcem s nejširším oprávněním pro posuzování řízení podniků v rámci České republiky. Zároveň se úzce specializuji na znalecké zkoumání v rámci hospodářské kriminality.

Zajímá mě víc

Stránky v rekonstrukci (Poradenství a Interim Management)

Potřebujete optimalizovat náklady, vyjednat lepší podmínky kontraktů, snížit pracovní kapitál, zlepšit vymáhání pohledávek, přenastavit procesy tak, aby Váš podnik fungoval efektivněji? Hledáte manažera (CEO, CFO, krizového) na záskok, který by vykryl aktuální potřebu Vašeho podniku?

Zajímá mě víc

Stránky v rekonstrukci (Výkon znalecké činnosti na Slovensku)

23. září 2019 jsem byl zapsán jako znalec i na Slovensku a stal jsem se tak prvním česko-slovenským znalcem pro obor Ekonomika

Zajímá mě víc

Stránky v rekonstrukci (COVID-19)

Zasáhl Vaše podnikání koronavirus? Mohu Vám pomoci jej opět nastartovat a vnímat krizi jako příležitost. Zvažujete i možnost žalovat náhradu škody v souvislosti s opatřeními proti koronaviru? Jako znalec mám oprávnění a schopnosti škodu stanovit ve formě znaleckého posudku.

Chci vědět víc