Nenechte si zničit Váš byznys!

Jako poradce, konzultant, krizový nebo interim manažer, ale i jako soudní znalec jsem připraven Vám pomoci s ochranou Vašeho podnikání a Vašeho kapitálu!

Co pro Vás mohu udělat?

Hospodářská kriminalita

Nezávislé vyšetřování podvodů, zkreslování údajů o stavu hospodaření, zpronevěr, a dalšího závadového jednání v podniku.

Forenzní analýzy

Analýzy hospodářských výsledků, kreativního účetnictví, procesů v podniku, obchodních vztahů, propojení osob a podniků, kapitálových toků atd.

Podpora ve sporech

Jak při neformálních jednáních, mimosoudních vyrovnáních, tak i v rámci soudních sporů a arbitráží.

Rozsah znaleckého oprávnění

Jsem znalcem s nejširším oprávněním k posuzování řízení podniků v rámci České republiky. Zároveň jsem znalcem i na Slovensku a jsem tak prvním a (zatím) jediným česko-slovenským znalcem pro obor Ekonomika.

Výkon znalecké činnosti

Ve výkonu znalecké činnosti se zaměřuji na ekonomické posuzování v rámci hospodářské trestné činnosti, stanovení výše škody, stanovení rozhodného data úpadku, mechanismy závadového jednání a jeho dopad do chodu organizace apod.

Řízení podniků

Nákladová optimalizace, optimalizace pracovního kapitálu, procesů, celkové zvýšení efektivity chodu Vašeho podniku. Samostatnou kapitolou je pak dočasné vykrytí potřeb cestou interim managementu či převzetí řízení podniku v obtížích a jeho stabilizace v pozici krizového manažera.

Kdo jsem

poradce | interim manažer | krizový manažer | forenzní analytik | znalec 

 • již více než 20 let praxe
 • každý rok nová dokončená škola, kurs, seminář, či alespoň účast na konferenci, abych svým klientům dokázal zajistit maximální možnou míru profesionality
 • zapsaný znalec ve dvou státech (dvě „kulatá razítka“ se dvěma různými státními znaky)
 • znalec s nejširším oprávněním pro posuzování řízení podniků a s úzkou specializací na hospodářskou trestnou činnost
justice
 • samozřejmostí je pojištění profesní odpovědnosti (nejen povinné pojištění znalce, ale i dobrovolně pojištění poradenství, interim a krizového managementu)
 • přednášková a publikační činnost
 • schopnost poskytovat služby i v anglickém jazyce
 • externí odborník, oponent a hodnotitel Ministerstva vnitra, Ministerstva průmyslu a obchodu, Technologické agentury České republiky a dalších institucí
 • člen Komory soudních znalců ČR a Slovenské komory odhadců hodnoty majetku a znalců
 • člen České statistické společnosti
 • člen České asociace bezpečnostních manažerů

Kdo jsou mí klienti?

Především firmy v různých stupních obtíží, kdy však s ohledem na diskrétnost a mlčenlivost nelze uvést konkrétní příklady. Dále pak především advokátní kanceláře a advokáti a jejich klienti, a v neposlední řadě Policie České republiky prostřednictvím svých odborů a oddělení hospodářské kriminality, a to doslova a do písmene napříč celou republikou.